Màng co đặc biệt

Màng co đặc biệt : là loại màng co dành cho các sản phẩm có hình dáng và yêu cầu đặc biệt.

Màng co mạnh : với chất liệu là nhựa PVC nguyên chất, độ co rút của màng co dọc  từ 2% đến 5% và ngang có thể lên đến 50%, phù hợp với mọi hình dáng sản phẩm.

Có chấn răng xé : giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc  tháo gỡ bao bì sản phẩm.

In các hình người lên màng co

Co được trên thủy tinh, lon nước

Co được trên các sản phẩm nho khô, lon, thuốc sủi bọt.