Dịch vụ

Chuyển giao công nhệ thổi màng co + máy móc + khách hàng sử dụng cho:

 

- Co móc áo

 

- Co tót

 

- Co sản phẩm: hộp giấy, nhựa, thủy tinh …